Svendborg Taekwondo-klub ”Se-Jong”
v/formand Herdis Linde Jensen, Øksenbjergvej 61a, 5700  Svendborg
E-mail: herdislinde@hotmail.com  tlf.:  30 22 64 21


                                                      Indmeldelsesblanket                       medlemsnr.: _____

Undertegnede ansøger hermed om medlemskab af Svendborg Taekwondo-klub ”Se-Jong”:

Navn: _______________________________________________________________

Adresse: __________________________  post-nr.: _______ by: ________________

E-mail:____________________________  tlf.: ___________ født:_______________

Navn mor: __________________________ navn far: _________________________

(Ved indmeldelse medbringes 2 stk. vellignende pasfotos med navn påskrevet på bagsiden)

Jeg erklærer med min underskrift at overholde klubbens love og vedtægter, samt at jeg er blevet gjort bekendt med, at min indmeldelse i henhold til klubbens love er bindende for mindst 3 måneder.

Ligeledes er jeg blevet gjort bekendt med, at udmeldelse skal ske skriftlig til klubbens formand eller kasserer senest 14 dage før en måneds udgang og er at regne fra udgangen af pågældende måned. Dette gælder dog først efter 3 mdr.s medlemsskab.

Jeg erklærer på tro og love, at jeg ikke er straffet for vold eller lignende.

Jeg er indforstået med, at træningen sker på eget ansvar og risiko, samt at trænerens anvisninger skal følges nøje.

Svendborg, den __/___-20                      ____________________________________

                                                                       Forpligtende underskrift

(såfremt ansøgeren ikke er myndig, underskrives begæringen af ansøgerens forældre/værge)

Klubbens bemærkninger:

Første måned tilbydes gratis træning. Derefter skal indmeldelse foretages og kontingent betales.

Kontingent udgør til og med det 15. år:  kr. 100,- pr.md.  (11 måneder af året –  juli er kontingentfri)

                             Ved indmeldelse betales: 3xkr. 100 + kr. 30 indmeldelsesgebyr = kr. 330,00

Kontingent udgør fra og med det 16. år: kr. 120,- pr. md. (11 måneder af året – juli er kontingentfri)

                             Ved indmeldelse betales: 3xkr. 120 + kr. 30 indmeldelsesgebyr = kr. 390,00

  Træningen foregår i ”Midtby-hallen”:

Børn:                       fredage  kl. 16.30 – 17.30

Voksne:                    mandage kl. 17.00 – 18.30
onsdage kl. 17.30 – 19.00
fredage kl.  17.30 – 19.00       

Taekwondo-Pas: pris for pas er kr. 250,00 (engangsudgift)

Medlemskab af DTaF (Dansk Taekwondo-Forbund) er et krav for at være medlem af ”Se-Jong”. Beløbet dækker 1 års licens. Herefter dækker klubben licensen.

Medlemskab af CV (Choi’s Vennter)

Det er et krav, at være medlem af CV. Kr. 100,00 betales for 1 år. Herefter dækkes beløbet af klubben.

Betaling af kontingent:

Indmeldelsesgebyret og de første 3 mdrs. kontingent betales kontant til formand/kasserer.

Herefter kan kontingentet betales kontant til formanden/kassereren ved træningen.

Kontingentet kan også overføres til klubbens konto: (her kan klubben foreslå en fast månedlig overførsel) 

Fynske Bank: reg.nr. 0815 konto 815 56 29 682

”Se-Jong” betaler medlemmets licens samt medlemskab af CV for medlemmet.

Køb af udstyr:

Dragter og andet udstyr kan købes hos kassereren.

F.eks.: pris for bælter er kr. 60,00, prisen for en dobok (træningsdragt) afhængig af medlemmets højde.

F.eks. str. 140,00 pris kr. 270,00.

Gradueringer:

Gradueringer foregår ca. 3 gange årligt. Medlemmer kan kun blive gradueret, når træneren siger god for medlemmets kunnen og kontingentbetalingen er á jour.

Der betales kr. 20,- pr. graduering.

Forsikring:

Forbundet har tegnet en medlemsforsikring. Den dækker ikke ret meget. Derfor bør medlemmet selv tegne en ulykkesforsikring.                                                    

Med sportslig hilsen

Herdis Linde Jensen
formand     


download her