Svendborg Taekwondo-klub ”Se-Jong”                                                   2005


Vedtægter § 15             Leveregler

  • Nye trænere kan ikke have ansvar for børn/hold alene
  • Børn/unge under 18 år må ikke inviteres hjem uden bestyrelsens godkendelse
  • Træner/instruktører bader/omklæder ikke sammen med andre børn
  • Trænere/instruktører betræder ikke det modsatte køns omklædningsrum
  • Lov om børneattester skal overholdes. Alle, der har direkte kontakt til børn under 15 år er omfattet af loven
  • Kropskontakt: berøring ved øvelser. Taekwondo er en kontaktsport – derfor vær opmærksom!!!
  • Omfattet af krav om børneattest:  alle trænere/instruktører/holdledere og lignende, som vedvarende underviser/træner børn/unge under 15 år.

Ikke omfattet af krav om børneattest:  bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt forældre, der kører børn/unge under 15 år til kampe/lejre/seminarer og kurser.

  • Inviter forældre til at overvære træningen.
  • Bestyrelsen bør overvære træninger med jævne mellemrum.
  • Bestyrelsen skal sørge for, at trænere/instruktører/hjælpeinstruktører får kendskab til levereglerne.

Straffeloven:

§ 210           Insest (samleje med slægtninge i nedstigende linje. Skærpende, hvis personen er under 18år)

§ 222           Samleje eller anden kønslig omgængelse med person under 15 år

§ 223           ”Skolelærerparagraffen”: samleje eller anden kønslig omgængelse med adoptivbarn, plejebarn, stedbarn eller person betroet til undervisning (lærer/træner) eller opdragelse (pædagog)

§ 232           Blufærdighedskrænkelse. Den, som krænker blufærdigheden eller giver offentlig forargelse.

§ 235           De, som erhvervsmæssig sælger eller på anden måde udbreder eller med fortsæt hertil fremstiller eller skaffer sig utugtige fotografier, film eller lignende af børn straffes med ………